தற்சார்பு கிராமப் பஞ்சாயத்து பேசுவோம் - நிகழ்வு 11

  • Venue
    • Online Event
    • Tamil nadu
    • India
  • Organizer

    ValaiTamil.TV

Events Schedule
DATE TIMINGS
27 Oct 2020 8 PM (IST)

"தற்சார்பு கிராமப் பஞ்சாயத்து பேசுவோம்", தொடர் நிகழ்ச்சி - 11

கிராம ஊராட்சிகளில் நடைபெற வேண்டிய கூட்டங்கள்

சிறப்பு விருந்தினர்:
பேராசிரியர் முனைவர். க.பழனித்துரை


நெறியாள்கை:
பசுமை மா.தில்லை சிவக்குமார் 

Live at http://www.ValaiTamil.TV


தற்சார்பு கிராமப் பஞ்சாயத்து பேசுவோம் - நிகழ்வு 11
Share to Social World