தற்சார்பு கிராம பஞ்சாயத்து பேசுவோம் - நிகழ்வு 14

  • Venue
    • Online
    • Tamil nadu
    • India
  • Organizer

    Rural Vision Foundation, ValaiTamil.TV, eTamilNadu.org

Events Schedule
DATE TIMINGS
30 Nov 2021 8 PM

"பஞ்சாயத்தை மக்கள் இயக்கமாக மாற்றுவோம்", தற்சார்பு கிராம பஞ்சாயத்து பேசுவோம் - நிகழ்வு 14

Time: 30-11-2021, 8:00 PM (India)
சிறப்பு விருந்தினர்:
பேராசிரியர் முனைவர். க.பழனித்துரை
நெறியாள்கை:
பசுமை மா.தில்லை சிவக்குமார்

தற்சார்பு கிராம பஞ்சாயத்து பேசுவோம் - நிகழ்வு 14