தற்சார்பு கிராம பஞ்சாயத்து பேசுவோம் || நிகழ்வு:22

 • Venue
  • Online
  • chennai
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  Rural Vision Foundation, eTamilNadu.org, ValaiTamil.TV

Events Schedule
DATE TIMINGS
25 Jan 2022 08:00 PM (IST)

 

தலைப்பு: தற்சார்பு கிராமங்களை உருவாக்க நாம் திட்டம் திட்டமிடுவது எப்படி?
சிறப்பு விருந்தினர்: பேராசிரியர் முனைவர் க. பழனித்துரை
சிறப்பு விருந்தினர்:
திரு. நந்தகுமார் சிவா,
பொதுச் செயலர்,
தன்னாட்சி இயக்கம்.
நெறியாள்கை:
பசுமை மா. தில்லை சிவக்குமார்
M.Sc., M.A., M.Phil., D.Agri.,

 


தற்சார்பு கிராம பஞ்சாயத்து பேசுவோம் || நிகழ்வு:22