தற்சார்பு கிராமப் பஞ்சாயத்து பேசுவோம் - நிகழ்வு 5

 • Venue
  • Online Event
  • Chennai
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  ValaiTamil.TV

  • http://www.ValaiTamil.TV
Events Schedule
DATE TIMINGS
15 Sep 2020 8 PM(IST)

"தற்சார்பு கிராமப் பஞ்சாயத்து பேசுவோம்", தொடர் நிகழ்ச்சி - 5

73 வது  அரசியல்  சாசன  திருத்த சட்டத்தின் அடிப்படை அம்சங்கள்

சிறப்பு விருந்தினர்:
பேராசிரியர் முனைவர். க.பழனித்துரை


நெறியாள்கை:
பசுமை மா.தில்லை சிவக்குமார் 

Live at http://www.ValaiTamil.TV


தற்சார்பு கிராமப் பஞ்சாயத்து பேசுவோம் - நிகழ்வு 5
Share to Social World