"வையைத் தலைமைகொள்"- பெண் ஆளுமைகளுடன் ஓர் பயணம்

 • Venue
  • Online
  • Chennai
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  வலைத்தமிழ்

Events Schedule
DATE TIMINGS
23 May 2021 7:30 PM

"வையைத் தலைமைகொள்"- பெண் ஆளுமைகளுடன் ஓர் பயணம்...
சிறப்பு விருந்தினர்:
முனைவர் பேராசிரியர். பர்வீன் சுல்தானா.
நெறியாள்கை:
திருமதி. சுபா காரைக்குடி.
அமெரிக்கா