LOGO
 முதல் பக்கம் முதல் பக்கம்   சமையல் சமையல்   இனிப்பு இனிப்பு

- கேக் (Cake)

நெய் உருண்டை - Nei_Urundai (Paasiparuppu Urundai) நெய் உருண்டை - Nei_Urundai (Paasiparuppu Urundai) photo icon
ஆரோக்கிய கோகோ கேக் -Healthy Cocoa Brownie ஆரோக்கிய கோகோ கேக் -Healthy Cocoa Brownie photo icon
கல்கண்டு வடை (Candy Vadai) கல்கண்டு வடை (Candy Vadai)
ஸ்பாஞ்ச் கேக் (Sponge Cake) ஸ்பாஞ்ச் கேக் (Sponge Cake)
வாழைப்பழ கேக்  (Banana Cake) வாழைப்பழ கேக் (Banana Cake)
மைதா கே‌க் (all purpose flour cake) மைதா கே‌க் (all purpose flour cake)
மைக்ரோவேவ் வாழைப்பழ கேக் (Microwave Banana Cake) மைக்ரோவேவ் வாழைப்பழ கேக் (Microwave Banana Cake)
முந்திரி கேக் (Cashew Cake) முந்திரி கேக் (Cashew Cake) photo icon
முட்டையில்லா இஞ்சி ப்ரட் கேக் (Eggless Gingerbread Cake) முட்டையில்லா இஞ்சி ப்ரட் கேக் (Eggless Gingerbread Cake)
மரவள்ளிக்கிழங்கு கேக் (Tapioca Cake) மரவள்ளிக்கிழங்கு கேக் (Tapioca Cake)
ப்ளம் கேக் (Plum cake) ப்ளம் கேக் (Plum cake) photo icon
போன்விடா கேக் (Bournvita Cake) போன்விடா கேக் (Bournvita Cake)
பேரீச்சம்பழ கேக் (Dates Cake) பேரீச்சம்பழ கேக் (Dates Cake)
தோசைக்கல் கேக் (Thosaikal Cake) தோசைக்கல் கேக் (Thosaikal Cake)
தேங்காய் கேக் (Coconut Cake) தேங்காய் கேக் (Coconut Cake)
திராட்சைக் கேக் (Grapes Cake) திராட்சைக் கேக் (Grapes Cake)
தேன் கேக் (Honey Cake) தேன் கேக் (Honey Cake) photo icon
செர்ரி கேக் (Cherry Cake) செர்ரி கேக் (Cherry Cake)
மாம்பழ சீஸ் கேக் (Mango Cheese Cake) மாம்பழ சீஸ் கேக் (Mango Cheese Cake)
சா‌க்லே‌ட் கே‌க் (Chocolate Cake) சா‌க்லே‌ட் கே‌க் (Chocolate Cake)
சாக்லேட் புட்டிங் (Chocolate Pudding) சாக்லேட் புட்டிங் (Chocolate Pudding)
ஈசி கேரட் கேக் (Easy Carrot Cake) ஈசி கேரட் கேக் (Easy Carrot Cake)
கிறிஸ்துமஸ் கேக் (Christmas Cake) கிறிஸ்துமஸ் கேக் (Christmas Cake)
காரமல் கேக் (Caramel Cake) காரமல் கேக் (Caramel Cake)
கப் கேக் (Cup Cake) கப் கேக் (Cup Cake) photo icon
காரட் கேக் (Carrot Cake) காரட் கேக் (Carrot Cake) photo icon
சாக்லேட் நட்ஸ் ஃப்ரூட் கேக் (Chocolate Nats Fruit Cake) சாக்லேட் நட்ஸ் ஃப்ரூட் கேக் (Chocolate Nats Fruit Cake) photo icon
ஐஸிங் கேக் (Icing Cake) ஐஸிங் கேக் (Icing Cake)
எக்லெஸ் சாக்லேட் கேக் (Eggless Chocolate Cake) எக்லெஸ் சாக்லேட் கேக் (Eggless Chocolate Cake)
எக்லெஸ் ஆரஞ்சு கேக் (Eggless Orange Cake) எக்லெஸ் ஆரஞ்சு கேக் (Eggless Orange Cake)
உருளைக்கிழங்கு கேக் (Potato Cake) உருளைக்கிழங்கு கேக் (Potato Cake)
ஈஸி பட்டர் கேக் (Easy Butter Cake) ஈஸி பட்டர் கேக் (Easy Butter Cake)
ஆரஞ்சு கேக் (Orange Cake) ஆரஞ்சு கேக் (Orange Cake) photo icon
ஆப்பிள் மஃபின் (Apple Muffin) ஆப்பிள் மஃபின் (Apple Muffin)
ஆப்பிள் பான்கேக் (Apple Pan Cake) ஆப்பிள் பான்கேக் (Apple Pan Cake)
ஆப்பிள் கேக் (Apple Cake) ஆப்பிள் கேக் (Apple Cake) photo icon