உழவு உணவு உணர்வு - முன்னோர் உலகத்திருவிழா - விழுப்புரம்

 • Venue
  • பாண்டிச்சேரி சாலை,ரெட்டியார் மில் பேருந்து நிறுத்தம்
  • விழுப்புரம்
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer
  • பசுமைப்பாதை - விழுப்புரம் ரோட்டரி சங்கம்
  • 98430 85615, 99437 75615
Events Schedule
DATE TIMINGS
12 Oct 2018 09.00 AM to 08.00 PM
13 Oct 2018 09.00 AM to 08.00 PM
14 Oct 2018 09.00 AM to 08.00 PM

உழவு உணவு உணர்வு - முன்னோர் உலகத்திருவிழா - விழுப்புரம்