இலக்கியமும் இளைஞர்களும் நிகழ்வு: 4

 • Venue
  • Online
  • Online
  • Chennai
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  S2S அமைப்பு மற்றும் வலைத்தமிழ் டி.வி

Events Schedule
DATE TIMINGS
23 Jul 2021 4.00 PM (IST)

 

சிறப்பு விருந்தினர்:
திருமதி. மதிவதனி.
எழுத்தாளர், கல்வியாளர்.
சுவிட்சர்லாந்து.
அறிமுக உரை:
முனைவர் ஆ. இன்பவள்ளி,
உதவிப்பேராசிரியர்,
விவேகானந்தா கலை மற்றும் அறிவியல் மகளிர் கல்லூரி,
திருசெங்கோடு.
நெறியாள்கை: திருமதி. வனஜா.
ஒருங்கிணைப்பு: திரு. ரவிசொக்கலிங்கம், S2S நிறுவனர்.
தமிழ் பாடல்: செல்வி. பவதாரிணி, துபாய்.
பங்கேற்கும் மாணவர்கள்:
கல்லூரி: விவேகானந்தா கலை மற்றும் அறிவியல் மகளிர் கல்லூரி,
திருசெங்கோடு.
1) நவீனா
2) இந்துமதி
3) கீர்த்தனா
4) தீபிகா

இலக்கியமும் இளைஞர்களும் நிகழ்வு: 4