இயக்கியமும் இளைஞர்களும் நிகழ்வு: 5

 • Venue
  • online
  • online
  • chennai
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  S2S & வலைத்தமிழ்

Events Schedule
DATE TIMINGS
06 Aug 2021 4 PM (IST)

 

சிறப்பு விருந்தினர்:
திருமதி. ராணி சீதரன், இலங்கை.
அறிமுக உரை:
திரு. முத்தமிழ்ச்செல்வன்,
அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி,
சிவகாசி.
ஒருங்கிணைப்பு:
திரு. ரவிசொக்கலிங்கம், S2S நிறுவனர், துபாய்.
நெறியாள்கை:
திருமதி. வனஜா, இந்து கார்நேஷன் நடுநிலைப்பள்ளி, மதுராந்தகம்.
தமிழ் பாடல்:
செல்வி. பவதாரிணி, துபாய்.
பங்கேற்கும் கல்லூரி மாணவர்கள்:
1) அனுத்தங்கம், அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி.
2) நாகராணி, அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி.
3) சரவணக்குமார், அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி.
4) மணிமேகலா, அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி.
5) மாரீஸ்வரி, அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி.

 


இயக்கியமும் இளைஞர்களும் நிகழ்வு: 5