கற்றனை தூறும் அறிவு - நிகழ்வு 7 | கலையரசி பாண்டியன், எழுத்தாளர்

 • Venue
  • Online Event
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer
  • http://www.valaitamil.TV
Events Schedule
DATE TIMINGS
30 Aug 2020 6:00 PM (IST)

"கற்றனைத்தூறும் அறிவு", நிகழ்வு-7

சிறுவர் இலக்கியப் படைப்பாளர்களுடன் கலந்துரையாடல்


சிறப்பு அழைப்பாளர்:
திருமதி. கலையரசி பாண்டியன்,  எழுத்தாளர்

நெறியாள்கை:
திருமதி. பிரவீணா

 

Watch Live at: http://www.ValaiTamil.TV


கற்றனை தூறும் அறிவு - நிகழ்வு 7 | கலையரசி பாண்டியன், எழுத்தாளர்
Share to Social World