பாரம்பரிய நெல் அறுவடை திருவிழா - புதுக்கோட்டை, இந்தியா

 • Venue
  • கனியாப்பட்டி [K.R பாலமுத்து - தெற்குவயல்]
  • புதுக்கோட்டை
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  கீரனூர் விவசாயிகள் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம்

  • 94431-92290
Events Schedule
DATE TIMINGS
10 Jan 2018 09.30 AM

பாரம்பரிய நெல் அறுவடை திருவிழா - புதுக்கோட்டை, இந்தியா
Share to Social World