நாடக கருத்தரங்கம், நாள்: 7

 • Venue
  • Online
  • Online
  • Chennai
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  மாற்று நாடக இயக்கம் - திருப்பத்தூர், சிகப்பு யானை நாடக நிறுவனம்,யா-கார் தியேட்டர் நாடகக்குழு, S2S ,

  • 7896541230
  • nomail@valaitamil.com
Events Schedule
DATE TIMINGS
11 Jul 2021 10 AM (IST)

 

தலைப்பு: பள்ளி கல்லுரி வளாகங்களில் பாரம்பரிய கலைஞர்களை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது ஒரு பார்வை 
 சிறப்பு விருந்தினர்: பேராசிரியர் காளீஸ்வரன்,
மாற்று ஊடக மையம், லயோலா கல்லூரி, சென்னை.

தலைப்பு: பள்ளி கல்லுரி வளாகங்களில் பாரம்பரிய கலைஞர்களை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது ஒரு பார்வை 

சிறப்பு விருந்தினர்: பேராசிரியர் காளீஸ்வரன்,

மாற்று ஊடக மையம்,

லயோலா கல்லூரி, சென்னை.


நாடக கருத்தரங்கம், நாள்: 7