உலகத் தமிழ் நாள் விழா, பாரதிதாசன் பிறந்த நாள் விழா

 • Venue
  • இன்ஸ்டிடுயூஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்சுரல் டெக்னாஸ்ட்ஸ்,
  • இன்ஸ்டிடுயூஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்சுரல் டெக்னாஸ்ட்ஸ், முதல் தளம், 15, தினச்சுடர் எதிரில், குயின்ஸ் சாலை
  • பெங்களூரு
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  கருநாடகத் தமிழ்ப் பத்திரிகையாளர் சங்கம்-பெங்களூரு, இலெமுரியா அறக்கட்டளை- மும்பை