கோடைக்கால பயிற்சி முகாம்

 • Venue
  • online
  • online
  • Chennai
  • Tamil nadu - 600008
  • India
 • Organizer

  வலைத்தமிழ்க் கல்விக்கழகம்

  • info@ValaiTamilAcademy.org
  • www.ValaiTamilAcademy.org
Events Schedule
DATE TIMINGS
03 Jun 2024 08.00am
28 Jun 2024 08.00am
01 Jul 2024 08.00am
26 Jul 2024 08.00am
05 Aug 2024 08.00am
30 Aug 2024 08.00am

7வது ஆண்டாக வலைத்தமிழ் கல்விக்கழகம் நடத்தும் வட அமெரிக்கத் தமிழ் மாணவர்களுக்கான தமிழ் மொழி, கலை, பண்பாடு, வாழ்வியல் சார்ந்த கோடைக்காலப் பயிற்சி முகாம் . முன்பதிவு தொடங்கியது.. ஆர்வமுள்ளவர்கள் விருப்பமான வகுப்பில் பதிவுசெய்யவும். வழக்கமான தனி வகுப்புகள் தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது..

https://www.valaitamilacademy.org/summercamp/


கோடைக்கால பயிற்சி முகாம்