தந்தையர் நாள் கவிதைப் போட்டி

 • Venue
  • online
  • Chennai
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  உலகப் பெண் கவிஞர் பேரவை, வல்லினச் சிறகுகள் ஒருதுளிக்கவிதை

  • contestvc2024@gmail.com
Events Schedule
DATE TIMINGS
16 May 2024 9.30am

உலகப் பெண் கவிஞர் பேரவை, வல்லினச்சிறகுகள் மற்றும் ஒருதுளிக்கவிதை இணைந்து நடத்தும் "தந்தையர் நாள் கவிதைப் போட்டி".

விருப்பமுள்ளவர்கள் விதிகளுக்குட்பட்டு படைத்த கவிதைகளை, உரிய நாட்களுக்குள் குறிப்பிட்டிருக்கும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு  அனுப்ப வேண்டுகிறோம். நன்றி. 

உலகப் பெண் கவிஞர் பேரவை, வல்லினச்சிறகுகள் மற்றும் ஒருதுளிக்கவிதை இணைந்து நடத்தும் "தந்தையர் நாள் கவிதைப் போட்டி".
விருப்பமுள்ளவர்கள் விதிகளுக்குட்பட்டு படைத்த கவிதைகளை, உரிய நாட்களுக்குள் குறிப்பிட்டிருக்கும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு  அனுப்ப வேண்டுகிறோம். நன்றி. 

தந்தையர் நாள் கவிதைப் போட்டி