கணித்தமிழ் மாநாடு 2024

 • Venue
  • சென்னை வர்த்தக மையம்
  • Chennai Trade Centre, Nandambakkam
  • Chennai
  • Tamil nadu - 600089
  • India
 • Organizer

  Startup TN

  • https://www.kanitamil.in/
Events Schedule
DATE TIMINGS
08 Feb 2024 09.00am
10 Feb 2024 09.00pm

இயற்கை மொழி ஆய்வு, இயந்திரவழிக்  கற்றல், செயற்கை நுண்ணறிவு, இதர டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்கள் ஆகியவற்றில் தமிழ்மொழியின் வளமையை வெளிக்கொணரவும், புதுமைகளைச் சிந்திக்கத் தூண்டுவதற்குமான போட்டி 


கணித்தமிழ் மாநாடு 2024