"நம்பிக்கை பஞ்சாயத்துகள் " | நிகழ்வு - 18

 • Venue
  • Online
  • Chennai
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  ValaiTamil.TV, Rural Vision Foundation, eTamilNadu.org

Events Schedule
DATE TIMINGS
29 Mar 2022 8.45 PM

 

"நம்பிக்கை பஞ்சாயத்துகள் " | நிகழ்வு - 18

சிறப்பு விருந்தினர்:
திரு. சுப்பிரமணி,
தலைவர்/செயல் அலுவலர்,
வெள்ளியணை ஊராட்சி மற்றும் கரூர் மாவட்ட ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கள் கூட்டமைப்பு தலைவர், ஊராட்சி ஒன்றியம், கரூர் மாவட்டம்.
சிறப்பு விருந்தினர்:
பேராசிரியர் முனைவர். க. பழனித்துரை