பன்னாட்டுப் பட்டிமன்றம்

 • Venue
  • Online
  • Online
  • Chennai
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  வலைத்தமிழ்

Events Schedule
DATE TIMINGS
12 Jun 2021 3:30 PM (IST)

 

தலைப்பு: இன்றைய சூழலில் சமூக அக்கறை குறைந்தவர்களாக நாம் மாறி வருகிறோமா? ஆம்/இல்லை.
நடுவர்: "பல்திறன் வித்தகி" முனைவர். ராஜி ஸ்ரீனிவாசன்.
ஆம்:  
1. மதிவதனி (சுவிச்சர்லாந்து)  
2. மீனா சங்கர் (இந்தியா) 
3. பத்மா நாகேஷ் (இந்தியா).
இல்லை: 
1. மஹாதேவன்(கத்தார்) 
2. லீலா ராணி ( சிங்கப்பூர்) 
3. ரம்யா சுரேஷ் ( சிங்கப்பூர்).
நாள்: ஜூன் 12 சனிக்கிழமை. சிங்கப்பூர் நேரம்: 6 PM  
இந்தியா: 3.30PM 
சுவிச்சர்லாந்து: 12 Noon  
கத்தார்: 1 PM
தலைப்பு:
 இன்றைய சூழலில் சமூக அக்கறை குறைந்தவர்களாக நாம் மாறி வருகிறோமா? ஆம்/இல்லை.

நடுவர்:
"பல்திறன் வித்தகி" முனைவர். ராஜி ஸ்ரீனிவாசன்.

ஆம்:  
1. மதிவதனி (சுவிச்சர்லாந்து)  
2. மீனா சங்கர் (சிங்கப்பூர்)
3. பத்மா நாகேஷ் (இந்தியா).

இல்லை: 
1. மஹாதேவன்(கத்தார்) 
2. லீலா ராணி ( சிங்கப்பூர்) 
3. ரம்யா சுரேஷ் ( சிங்கப்பூர்).
நாள்:
ஜூன் 12 சனிக்கிழமை.
சிங்கப்பூர் நேரம்: 6 PM  
இந்தியா: 3.30PM 
சுவிச்சர்லாந்து: 12 Noon  
கத்தார்: 1 PM

பன்னாட்டுப் பட்டிமன்றம்