பேரவையின் தமிழ் விழா - 2018, டெக்சாஸ், அமெரிக்கா

 • Venue
  • Dr Pepper Arena
  • City of Frisco
  • Dallas
  • Texas
  • USA
 • Organizer

  வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்கப் பேரவை, மெட்ரோப்ளெக்ஸ் தமிழ்ச் சங்கம்

Events Schedule
DATE TIMINGS
29 Jun 2018
30 Jun 2018
01 Jul 2018

பேரவையின் தமிழ் விழா - 2018, டெக்சாஸ், அமெரிக்கா