சிறுகதை போட்டி - 2024

 • Venue
  • online
  • எண்:5. E2, E2 சாலை. சின்ன சொக்கிக்குளம்
  • மதுரை
  • Tamil nadu - 625014
  • India
 • Organizer

  திருநங்கைகள் & திருநம்பிகள் ஆவண மையம்

  • 9600555097. 9600555798
  • transresource2016@gmail.com