தற்சார்பு கிராம பஞ்சாயத்து பேசுவோம் || நிகழ்வு:24

 • Venue
  • Online
  • Online
  • chennai
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  Rural Vision Foundation, eTamilNadu.org, ValaiTamil.TV

  • 7878
  • nomail@gamil.com
Events Schedule
DATE TIMINGS
08 Feb 2022 08:00 PM (IST)

 

தலைப்பு:
கிராம குடியரசை பஞ்சாயத்தில் நிறுவுதல்
சிறப்பு விருந்தினர்:
பேராசிரியர் முனைவர் க. பழனித்துரை
நெறியாள்கை:
பசுமை மா. தில்லை சிவக்குமார்
M.Sc., M.A., M.Phil., D.Agri.,

தற்சார்பு கிராம பஞ்சாயத்து பேசுவோம் || நிகழ்வு:24