புரட்சிக்கவிஞருக்குப் பெருவிழா பாரதிதாசன் பிறந்தநாள் விழா - உலகத்தமிழ் நாள் விழா கட்டுரைப் ப

 • Venue
  • online
  • online
  • chennai
  • Tamil nadu - 0
  • India
 • Organizer

  புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன் தமிழ் மன்றம்

  • puratchikkavi.usa@gmail.com
  • www.puratchikkavi.com
Events Schedule
DATE TIMINGS
09 Apr 2024 9.30am

 

புரட்சிக்கவிஞருக்குப் பெருவிழா 2024 - கட்டுரைப் போட்டி பதிவுப் படிவம்
Puratchikkavignarukku Peruvizha 2024 - Essay Competition Registration Form
புரட்சிக்கவிஞரின் நினைவு நாள் (ஏப்ரல் 21) மற்றும் பிறந்தநாளை (ஏப்ரல் 29) முன்னிட்டு புரட்சிக்கவிஞருக்குப் பெருவிழா என்ற பெயரில் 9-நாள் தொடர்நிகழ்ச்சியினை அமெரிக்காவிலிருந்து இயங்கும் புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன் தமிழ் மன்றம் நடத்துகிறது.
அவ்விழாவின் ஒரு நிகழ்வாக பாரதிதாசனின் கருத்துகளை உலகத் தமிழர்களிடம் எடுத்துச் செல்லும் நோக்கத்தில் இந்த கட்டுரைப் போட்டி நடத்தப்படுகிறது.  
பதிவு(Registration):
     பதிவு செய்யக் கடைசி நாள்: ஏப்ரல் 18
     கட்டுரை அனுப்பக் கடைசி நாள்: ஏப்ரல் 24
     முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் நாள்: ஏப்ரல் 29
     தொடர்புக்கு: puratchikkavi.usa@gmail.com
போட்டி விதிமுறைகள்: 
     தலைப்பு:  
        புதியதோர் உலகம் செய்வோம் -பாரதிதாசன்
         நேர்பட ஒழுகு -பாரதிதாசன்
  
     அகவை:  16 முதல்
     கட்டுரை அளவு: ஏதேனும் ஒரு தலைப்பில் 2 பக்கத்திற்கு குறையாமல் 3 பக்கத்திற்கு மிகாமல் எழுதவேண்டும்.
     * நடுவர்களின் முடிவே இறுதியானது.
     * உலகத் தமிழர்கள் அனைவரும் பங்கேற்கலாம்.
     * பிறநாடுகளிலிருந்து பங்கேற்று வெற்றி பெறுபவர்களுக்கு, குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அமெரிக்க வெள்ளிக்கு இணையான தொகை அந்நாட்டு மதிப்பில் வழங்கப்படும்
மேலும், புரட்சிக்கவிஞருக்குப் பெருவிழா (9 நாள் விழா) குறித்த தகவல்களுக்கு:
இணையம்: http://www.puratchikkavi.com/
முகநூல்: https://www.facebook.com/puratchikkavib (@puratchikkavib)

புரட்சிக்கவிஞரின் நினைவு நாள் (ஏப்ரல் 21) மற்றும் பிறந்தநாளை (ஏப்ரல் 29) முன்னிட்டு புரட்சிக்கவிஞருக்குப் பெருவிழா என்ற பெயரில் 9-நாள் தொடர்நிகழ்ச்சியினை அமெரிக்காவிலிருந்து இயங்கும் புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன் தமிழ் மன்றம் நடத்துகிறது.

அவ்விழாவின் ஒரு நிகழ்வாக பாரதிதாசனின் கருத்துகளை உலகத் தமிழர்களிடம் எடுத்துச் செல்லும் நோக்கத்தில் இந்த கட்டுரைப் போட்டி நடத்தப்படுகிறது.  

பதிவு(Registration):     பதிவு செய்யக் கடைசி நாள்: ஏப்ரல் 18     கட்டுரை அனுப்பக் கடைசி நாள்: ஏப்ரல் 24     முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் நாள்: ஏப்ரல் 29     தொடர்புக்கு: puratchikkavi.usa@gmail.com

போட்டி விதிமுறைகள்:      தலைப்பு:          புதியதோர் உலகம் செய்வோம் -பாரதிதாசன்         நேர்பட ஒழுகு -பாரதிதாசன்       அகவை:  16 முதல்     கட்டுரை அளவு: ஏதேனும் ஒரு தலைப்பில் 2 பக்கத்திற்கு குறையாமல் 3 பக்கத்திற்கு மிகாமல் எழுதவேண்டும்.

   * நடுவர்களின் முடிவே இறுதியானது. 

   * உலகத் தமிழர்கள் அனைவரும் பங்கேற்கலாம். 

   * பிறநாடுகளிலிருந்து பங்கேற்று வெற்றி பெறுபவர்களுக்கு, குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அமெரிக்க வெள்ளிக்கு இணையான தொகை அந்நாட்டு

மதிப்பில் வழங்கப்படும்
மேலும், புரட்சிக்கவிஞருக்குப் பெருவிழா (9 நாள் விழா) குறித்த தகவல்களுக்கு:
இணையம்: http://www.puratchikkavi.com/முகநூல்: https://www.facebook.com/puratchikkavib (@puratchikkavib)


புரட்சிக்கவிஞருக்குப் பெருவிழா பாரதிதாசன் பிறந்தநாள் விழா - உலகத்தமிழ் நாள் விழா கட்டுரைப் ப