வெற்றி கோப்பைகள்

 • Venue
  • ONLINE
  • CHENNAI
  • CHENNAI
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  நிமிர் சிறப்பு கவியரங்கம்

  • 9444009730
  • nimir.2021@gmail.com
Events Schedule
DATE TIMINGS
26 Nov 2023 09.25am

நிமிர் சிறப்பு கவியரங்கம்

தலைப்பு:வெற்றுக் கோப்பைகள்
26-11-2023 காலை ஞாயிற்றுக்கிழமை 09:25am மணிக்கு (IST) இந்திய நேரப்படி... 


முதல்_பரிசு - 200 ரூபாய் இரண்டாம்_பரிசு - 100 ரூபாய் (சான்றிதழுடன்)
நிமிர்வு: 195
நிமிர் இலக்கிய வட்டம் is inviting you to a scheduled Zoom meeting.


Join Zoom Meeting Link:https://us02web.zoom.us/j/4792474658?pwd=U2FSVUR1TmMxLzhYSmdMOGdWeXQ5QT09
Meeting_ID: 479 247 4658

Passcode: 444555 


வெற்றி கோப்பைகள்