LOGO

பெண் குழந்தைப் பெயர்கள் (Girl Baby Name)

Name in Tamil

Name in English

Gender

 யாழோவியம்   Yazhoviyam  
 யாழொலி   Yazholi  
 யாழேரி   Yazheri  
 யாழெயினி   Yazheyini  
 யாழூராள்   Yazhural  
 யாழுடையாள்   Yazhudaiyal  
 யாழினியள்   Yazhiniyal  
 யாழின்பம்   Yazhinbam  
 யாழாள்   Yazhal  
 யாழன்னை   Yazhannai  
 யாழழகி   Yazhazhagi  
 யாழல்லி   Yazhalli  
 யாழரி   Yazhari  
 யாழம்மை   Yazhammai  
 யாழணி   Yazhani  
 யாழ்வேல்   Yazhvel  
 யாழ்வேரி   Yazhveri  
 யாழ்வெற்றி   Yazhvetri  
 யாழ்விளக்கு   Yazhvilakku  
 யாழ்வில்   Yazhvil  
 யாழ்வாழி   Yazhvazhi  
 யாழ்வாகை   Yazhvakai  
 யாழ்வல்லாள்   Yazhvallal  
 யாழ்வடிவு   Yazhvadivu  
 யாழ்மேழி   Yazhmezhi  
 யாழ்முல்லை   Yazhmullai  
 யாழ்முரசு   Yazhmurasu  
 யாழ்முதலி   Yazhmuthali  
 யாழ்முதல்வி   Yazhmuthalvi  
 யாழ்முடி   Yazhmudi  
PAGE(S):1 2 3 4 5 ...    of   5 << PREV   |  NEXT >>