LOGO
 முதல் பக்கம் முதல் பக்கம்   இலக்கியம் இலக்கியம்   சங்க இலக்கியம் சங்க இலக்கியம்

- அருணகிரிநாதர் நூல்கள்

வேல் விருத்தம் வேல் விருத்தம்
மயில் விருத்தம் மயில் விருத்தம்
திருவகுப்பு-5. பெருத்த வசன வகுப்பு திருவகுப்பு-5. பெருத்த வசன வகுப்பு
திருவகுப்பு-4. திருவேளைக்காரன் வகுப்பு திருவகுப்பு-4. திருவேளைக்காரன் வகுப்பு
திருவகுப்பு-3. வேல் வகுப்பு திருவகுப்பு-3. வேல் வகுப்பு
திருவகுப்பு-2. தேவேந்திர சங்க வகுப்பு திருவகுப்பு-2. தேவேந்திர சங்க வகுப்பு
திருவகுப்பு-1. சீர்பாத வகுப்பு திருவகுப்பு-1. சீர்பாத வகுப்பு
திருப்புகழ்-பாடல்-[1301 -1327] திருப்புகழ்-பாடல்-[1301 -1327]
திருப்புகழ்-பாடல்-[1251 -1300] திருப்புகழ்-பாடல்-[1251 -1300]
திருப்புகழ்-பாடல்-[1201 -1250] திருப்புகழ்-பாடல்-[1201 -1250]
திருப்புகழ்-பாடல்-[1151 -1200] திருப்புகழ்-பாடல்-[1151 -1200]
திருப்புகழ்-பாடல்-[1101 -1150] திருப்புகழ்-பாடல்-[1101 -1150]
திருப்புகழ்-பாடல்-[1051 -1100] திருப்புகழ்-பாடல்-[1051 -1100]
திருப்புகழ்-பாடல்-[1001 -1050] திருப்புகழ்-பாடல்-[1001 -1050]
திருப்புகழ்-பாடல்-[951 -1000] திருப்புகழ்-பாடல்-[951 -1000]
திருப்புகழ்-பாடல்-[901 -950] திருப்புகழ்-பாடல்-[901 -950]
திருப்புகழ்-பாடல்-[851 -900] திருப்புகழ்-பாடல்-[851 -900]
திருப்புகழ்-பாடல்-[801 -850] திருப்புகழ்-பாடல்-[801 -850]
திருப்புகழ்-பாடல்-[751 -800] திருப்புகழ்-பாடல்-[751 -800]
திருப்புகழ்-பாடல்-[701 -750] திருப்புகழ்-பாடல்-[701 -750]
திருப்புகழ்-பாடல்-[651 -700] திருப்புகழ்-பாடல்-[651 -700]
திருப்புகழ்-பாடல்-[601 -650] திருப்புகழ்-பாடல்-[601 -650]
திருப்புகழ்-பாடல்-[551 -600] திருப்புகழ்-பாடல்-[551 -600]
திருப்புகழ்-பாடல்-[501 -550] திருப்புகழ்-பாடல்-[501 -550]
திருப்புகழ்-பாடல்-[451 -500] திருப்புகழ்-பாடல்-[451 -500]
திருப்புகழ்-பாடல்-[401 -450] திருப்புகழ்-பாடல்-[401 -450]
திருப்புகழ்-பாடல்-[351 -400] திருப்புகழ்-பாடல்-[351 -400]
திருப்புகழ்-பாடல்-[301 -350] திருப்புகழ்-பாடல்-[301 -350]
திருப்புகழ்-பாடல்-[276 -300] திருப்புகழ்-பாடல்-[276 -300]
திருப்புகழ்-பாடல்-[251 -275] திருப்புகழ்-பாடல்-[251 -275]
திருப்புகழ்-பாடல்-[226  -250] திருப்புகழ்-பாடல்-[226 -250]
திருப்புகழ்-பாடல்-[201 -225] திருப்புகழ்-பாடல்-[201 -225]
திருப்புகழ்-பாடல்-[176-200] திருப்புகழ்-பாடல்-[176-200]
திருப்புகழ்-பாடல்-[151-175] திருப்புகழ்-பாடல்-[151-175]
திருப்புகழ்-பாடல்-[126-150] திருப்புகழ்-பாடல்-[126-150]
திருப்புகழ்-பாடல்-[101-125] திருப்புகழ்-பாடல்-[101-125]
திருப்புகழ்-பாடல்-[76-100] திருப்புகழ்-பாடல்-[76-100]
திருப்புகழ்-பாடல்-[51-75] திருப்புகழ்-பாடல்-[51-75]
திருப்புகழ்-பாடல்-[21-50] திருப்புகழ்-பாடல்-[21-50]
திருப்புகழ்-பாடல்-[1-20] திருப்புகழ்-பாடல்-[1-20]
சேவல் விருத்தம் சேவல் விருத்தம்
கந்தர் அனுபூதி கந்தர் அனுபூதி
கந்தர் அலங்காரம் கந்தர் அலங்காரம்
கந்தர் அந்தாதி-2 கந்தர் அந்தாதி-2
கந்தர் அந்தாதி-1 கந்தர் அந்தாதி-1