LOGO
 முதல் பக்கம் முதல் பக்கம்   இலக்கியம் இலக்கியம்   சங்க இலக்கியம் சங்க இலக்கியம்

- கல்கி (Kalki )- அலை ஒசை

நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-பாமா விஜயம் நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-பாமா விஜயம்
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-லலிதாவின் மன்னி நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-லலிதாவின் மன்னி
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-சூரியாவின் இதயம் நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-சூரியாவின் இதயம்
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-பாக்கியசாலி சீதா நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-பாக்கியசாலி சீதா
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-கடவுளின் கருணை நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-கடவுளின் கருணை
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-ராகவனும் தாரிணியும் நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-ராகவனும் தாரிணியும்
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-ஜனவரி 31ம் தேதி நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-ஜனவரி 31ம் தேதி
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-பானிபத் முகாம் நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-பானிபத் முகாம்
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-சீதாவின் ஆவி நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-சீதாவின் ஆவி
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-ராகவன் கோபம் நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-ராகவன் கோபம்
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-ராகவன் துயரம் நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-ராகவன் துயரம்
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-பிழைத்த அகதி நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-பிழைத்த அகதி
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்- மரணமே வா நான்காம் பாகம் - பிரளயம்- மரணமே வா
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-சீமந்த புத்திரி நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-சீமந்த புத்திரி
நான்காம் பாகம்-பிரளயம்-நரக வாசல் திறந்தது நான்காம் பாகம்-பிரளயம்-நரக வாசல் திறந்தது
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-இருளில் ஒரு குரல் நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-இருளில் ஒரு குரல்
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-தந்தியின் மர்மம் நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-தந்தியின் மர்மம்
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-அடுத்த ஆண்டு நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-அடுத்த ஆண்டு
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-சீதாவின் பிரார்த்தனை நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-சீதாவின் பிரார்த்தனை
நான்காம் பாகம்-பிரளயம்-என் சொர்க்கம் நான்காம் பாகம்-பிரளயம்-என் சொர்க்கம்
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-டைரக்டர் சியாம சுந்தர் நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-டைரக்டர் சியாம சுந்தர்
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-கண்கண்ட தெய்வம் நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-கண்கண்ட தெய்வம்
நான்காம் பாகம்-பிரளயம்-அதிர்ச்சிக்கு மேல் அதிர்ச்சி நான்காம் பாகம்-பிரளயம்-அதிர்ச்சிக்கு மேல் அதிர்ச்சி
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-பாம்புக்கு வார்த்த பால் நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-பாம்புக்கு வார்த்த பால்
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-பட்டாபியின் வெற்றி நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-பட்டாபியின் வெற்றி
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-படிகள் பிழைத்தன! நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-படிகள் பிழைத்தன!
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-ரமாமணியின் தோல்வி நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-ரமாமணியின் தோல்வி
நான்காம் பாகம்-பிரளயம்-கங்காபாயின் கதை நான்காம் பாகம்-பிரளயம்-கங்காபாயின் கதை
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-ரஜினிபூர் ராஜகுமாரி நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-ரஜினிபூர் ராஜகுமாரி
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-ராகவன் பகற்கனவு நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-ராகவன் பகற்கனவு
நான்காம் பாகம்-பிரளயம் -சீதாவின் பெருமிதம் நான்காம் பாகம்-பிரளயம் -சீதாவின் பெருமிதம்
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-பட்டாபியின் பதவி மோகம் நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-பட்டாபியின் பதவி மோகம்
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-எலெக்ஷன் சனியன்! நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-எலெக்ஷன் சனியன்!
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-பட்டாபியின் புனர்ஜென்மம் நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-பட்டாபியின் புனர்ஜென்மம்
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-மாமழை போற்றுதும் நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-மாமழை போற்றுதும்
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-நித்திய வாழ்வு நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-நித்திய வாழ்வு
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-நீர்மேற் குமிழி நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-நீர்மேற் குமிழி
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-மாயா மோகினி நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-மாயா மோகினி
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-காதல் என்னும் மாயை நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-காதல் என்னும் மாயை
நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-டாக்டரின் உத்தரவு நான்காம் பாகம் - பிரளயம்-டாக்டரின் உத்தரவு
நான்காம் பாகம்-பிரளயம்-சீதா வருகிறாள்! நான்காம் பாகம்-பிரளயம்-சீதா வருகிறாள்!
நான்காம் பாகம் -பிரளயம்-தாயின் மனக்குறை நான்காம் பாகம் -பிரளயம்-தாயின் மனக்குறை
மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-கவலை தீர்ந்தது! மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-கவலை தீர்ந்தது!
மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-லலிதாவின் கடிதம் மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-லலிதாவின் கடிதம்
மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-வெடித்த எரிமலை மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-வெடித்த எரிமலை
மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-உல்லாச வேளை மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-உல்லாச வேளை
மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-விடுதலை மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-விடுதலை
மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-குற்றச்சாட்டு மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-குற்றச்சாட்டு
மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-சிங்காரப் பூங்காவில் மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-சிங்காரப் பூங்காவில்
மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-இது என்ன உலகம்? மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-இது என்ன உலகம்?
மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-மண்டை உடைந்தது மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-மண்டை உடைந்தது
மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-யமுனை தடுத்தது மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-யமுனை தடுத்தது
மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-சீதாபஹரணம் மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-சீதாபஹரணம்
மூன்றாம் பாகம்-எரிமலை-இன்னொருவர் இரகசியம் மூன்றாம் பாகம்-எரிமலை-இன்னொருவர் இரகசியம்
மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-இருண்ட மண்டபம் மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-இருண்ட மண்டபம்
மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-பதிவிரதையானால் மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-பதிவிரதையானால்
மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-சூரியா போய்விடு மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-சூரியா போய்விடு
மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-ராகவன் மனக் கவலை மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-ராகவன் மனக் கவலை
மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-ஒரே வழிதான்! மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-ஒரே வழிதான்!
மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-இதயம் நின்றது மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-இதயம் நின்றது
மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-மரத்தடியில் மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-மரத்தடியில்
மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-வெள்ளி வீதியிலே மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-வெள்ளி வீதியிலே
மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-கலியாணம் அவசியமா? மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-கலியாணம் அவசியமா?
மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-வெற்றி ரகசியம் மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-வெற்றி ரகசியம்
மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-பால சந்நியாசி மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-பால சந்நியாசி
மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-ஆண்டு நிறைவில் அடிதடி மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை-ஆண்டு நிறைவில் அடிதடி
மூன்றாம் பாகம்-எரிமலை-ஜப்பான் வரட்டும் மூன்றாம் பாகம்-எரிமலை-ஜப்பான் வரட்டும்
மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை- ஊதுவத்தி வியாபாரி மூன்றாம் பாகம் - எரிமலை- ஊதுவத்தி வியாபாரி
இரண்டாம் பாகம் - புயல்-கடல் பொங்கிற்று இரண்டாம் பாகம் - புயல்-கடல் பொங்கிற்று
இரண்டாம் பாகம் - புயல்-பிரயாணக் காரணம் இரண்டாம் பாகம் - புயல்-பிரயாணக் காரணம்
PAGE(S):1 2    << PREV   |  NEXT >>