LOGO
 முதல் பக்கம் முதல் பக்கம்   சமையல் சமையல்   அசைவம் அசைவம்

- கோழி (Chicken)

ஸ்டப்புடு சிக்கன்(Stuffed_Chicken ) ஸ்டப்புடு சிக்கன்(Stuffed_Chicken ) photo icon
லாலிபாப் சிக்கன்(Chicken_Lollipop லாலிபாப் சிக்கன்(Chicken_Lollipop photo icon
ஆரஞ்சு சிக்கன் (Orange_Chicken) ஆரஞ்சு சிக்கன் (Orange_Chicken) photo icon
பாப்கான் சிக்கன் பாப்கான் சிக்கன் photo icon
ஸ்பெசல் பெங்களூர் பிரியாணி(Banglore Special Biriyani) ஸ்பெசல் பெங்களூர் பிரியாணி(Banglore Special Biriyani) photo icon
பட்டர் சிக்கன் மசாலா(Butter Chicken Masala) பட்டர் சிக்கன் மசாலா(Butter Chicken Masala) photo icon
சிக்கன் முட்டை மிளகு சாப்ஸ்(Chicken egg pepper) சிக்கன் முட்டை மிளகு சாப்ஸ்(Chicken egg pepper)
சிக்கன் நூடுல்ஸ்(Chicken Noodles) சிக்கன் நூடுல்ஸ்(Chicken Noodles) photo icon
இட்லி மஞ்சூரியன்(Idly manchurian) இட்லி மஞ்சூரியன்(Idly manchurian)
இறைச்சி வடை(Meat Vadai) இறைச்சி வடை(Meat Vadai)
ஓட்ஸ் பெப்பர் கோழிக்கறி மசாலா(Oats pepper chicken masala) ஓட்ஸ் பெப்பர் கோழிக்கறி மசாலா(Oats pepper chicken masala)
கோழிக்கறி பூண்டு மஞ்சூரியன்(Chicken Curry Garlic manchurian) கோழிக்கறி பூண்டு மஞ்சூரியன்(Chicken Curry Garlic manchurian)
ஆந்திரா கோழிக்கறி வறுவல்(Andhra Chicken Curry Fry) ஆந்திரா கோழிக்கறி வறுவல்(Andhra Chicken Curry Fry)
கொத்துக்கறி புட்டு கொத்துக்கறி புட்டு
சிக்கன் எக் பெப்பர் சாப்ஸ் சிக்கன் எக் பெப்பர் சாப்ஸ்
மல்லி சிக்கன்(Coriandre chicken) மல்லி சிக்கன்(Coriandre chicken)
செட்டிநாட்டு கோழிக்குழம்பு செட்டிநாட்டு கோழிக்குழம்பு photo icon
சிக்கன் ரிச் குருமா (Chicken Rich Kurma) சிக்கன் ரிச் குருமா (Chicken Rich Kurma)
முந்திரி சிக்க‌ன் குருமா (Cashew Chicken Kurma) முந்திரி சிக்க‌ன் குருமா (Cashew Chicken Kurma) photo icon
சிக்கன் கேப்ஸிகம் கிரேவி (Chicken Capsicum Gravy) சிக்கன் கேப்ஸிகம் கிரேவி (Chicken Capsicum Gravy)
கோழி குருமா  (Chicken Kurma) கோழி குருமா (Chicken Kurma)
கொட்ரா கோழி குருமா (Kotra Chicken Kurma) கொட்ரா கோழி குருமா (Kotra Chicken Kurma)
ஈஸி சிக்கன் குருமா (Easy Chicken Kurma) ஈஸி சிக்கன் குருமா (Easy Chicken Kurma)
இஞ்சி சிக்கன் ஸ்ட்டூ (Ginger Chicken Sttu) இஞ்சி சிக்கன் ஸ்ட்டூ (Ginger Chicken Sttu)
பெப்பர் சிக்கன்  (Pepper Chicken) பெப்பர் சிக்கன் (Pepper Chicken) photo icon
பாலக் சிக்கன் (Palak Chicken) பாலக் சிக்கன் (Palak Chicken)
மசாலா சிக்கின் நுகற்ஸ்  (spices chicken nugarals) மசாலா சிக்கின் நுகற்ஸ் (spices chicken nugarals)
சிக்கன் மிளகு மசாலா (Chicken Pepper Spices) சிக்கன் மிளகு மசாலா (Chicken Pepper Spices) photo icon
சிக்கன் மசாலா (Chicken Spices) சிக்கன் மசாலா (Chicken Spices)
சிக்கன் குடமிளகாய் மசாலா (Chicken Capsicum Spices) சிக்கன் குடமிளகாய் மசாலா (Chicken Capsicum Spices)
சிக்கன் கிரேவி (Chicken Gravy) சிக்கன் கிரேவி (Chicken Gravy)
கோழி இறக்கை கறி மசாலா (Chicken Feather Curry Spices) கோழி இறக்கை கறி மசாலா (Chicken Feather Curry Spices)
கொத்து கோழி (Bunch Of Chicken) கொத்து கோழி (Bunch Of Chicken)
ஓய்ஸ்டெர் சாஸ் சிக்கன்(Oyster Sauce Chicken) ஓய்ஸ்டெர் சாஸ் சிக்கன்(Oyster Sauce Chicken)
ஆந்திரா கோழி கிரேவி (Andhra Chicken Gravy) ஆந்திரா கோழி கிரேவி (Andhra Chicken Gravy)
ஹைதராபாத் சிக்கன் தம் பிரியாணி (Hyderabadi Chicken Dum Biryani) ஹைதராபாத் சிக்கன் தம் பிரியாணி (Hyderabadi Chicken Dum Biryani)
முட்டைக் குழம்பு (Eggs  Curry) முட்டைக் குழம்பு (Eggs Curry)
முட்டை குழம்பு(Egg suace) முட்டை குழம்பு(Egg suace)
முட்டை கடலை குழம்பு(Egg Ground nut sauce) முட்டை கடலை குழம்பு(Egg Ground nut sauce)
முட்டை அடை குழம்பு(egg adai curry) முட்டை அடை குழம்பு(egg adai curry)
மட்டன் சால்னா(Mutton Salna) மட்டன் சால்னா(Mutton Salna)
செட்டிநாட்டு நாட்டுக்கோழி குழம்பு (Chettinad Country Chicken Curry) செட்டிநாட்டு நாட்டுக்கோழி குழம்பு (Chettinad Country Chicken Curry)
தயிர் சிக்கன் கிரேவி (Curd Chicken Gravy) தயிர் சிக்கன் கிரேவி (Curd Chicken Gravy)
தம் முட்டை குழம்பு (Tham Egg Curry) தம் முட்டை குழம்பு (Tham Egg Curry)
டயட் கோழிக் குழம்பு (Diet Chicken Curry) டயட் கோழிக் குழம்பு (Diet Chicken Curry)
செட்டிநாட்டு சிக்கன் குழம்பு (Chettinad Chicken Curry) செட்டிநாட்டு சிக்கன் குழம்பு (Chettinad Chicken Curry)
சில்லி சிக்கன் குழம்பு (Chilli Chicken Curry) சில்லி சிக்கன் குழம்பு (Chilli Chicken Curry)
சிக்கன் மிளகு குழம்பு (Chicken Pepper Curry) சிக்கன் மிளகு குழம்பு (Chicken Pepper Curry)
சிக்கன் பனீர் கிரேவி (Chicken Paneer Gravy) சிக்கன் பனீர் கிரேவி (Chicken Paneer Gravy)
சிக்கன் சாப்ஸ் குழம்பு (Chicken Saps Curry) சிக்கன் சாப்ஸ் குழம்பு (Chicken Saps Curry)
கோழிக்குழம்பு (Chicken Curry) கோழிக்குழம்பு (Chicken Curry)
கோழிக்கறி குழம்பு (Chicken  Meat  Curry) கோழிக்கறி குழம்பு (Chicken Meat Curry)
கோழி மசாலா (Chicken  Masala) கோழி மசாலா (Chicken Masala)
முட்டை புலாவ் (Egg Pulao) முட்டை புலாவ் (Egg Pulao)
முட்டை பிரியாணி (Egg Biryani) முட்டை பிரியாணி (Egg Biryani)
தேங்காய் பால் சிக்கன் பிரியாணி (Coconut Milk Chicken Biryani) தேங்காய் பால் சிக்கன் பிரியாணி (Coconut Milk Chicken Biryani)
முட்டை ஃப்ரைட் ரைஸ் (Egg Fried Rice) முட்டை ஃப்ரைட் ரைஸ் (Egg Fried Rice)
பீஸ் கிச்சடி வித் சிம்பிள் சில்லி சிக்கன் (Pease Khichdi with Simple Chilli Chicken) பீஸ் கிச்சடி வித் சிம்பிள் சில்லி சிக்கன் (Pease Khichdi with Simple Chilli Chicken)
செட்டிநாட்டு கோழி பிரியாணி (Chettinad Chicken Biryani) செட்டிநாட்டு கோழி பிரியாணி (Chettinad Chicken Biryani)
சிக்கன் ப்ரைடு ரைஸ் (chicken Fried Rice ) சிக்கன் ப்ரைடு ரைஸ் (chicken Fried Rice )
சிக்கன் புலாவ் (Chicken Pulao) சிக்கன் புலாவ் (Chicken Pulao)
சிக்கன் பிரியாணி (Chicken Biryani) சிக்கன் பிரியாணி (Chicken Biryani)
கப்ஸா சோறு(Kabsa Rice) கப்ஸா சோறு(Kabsa Rice)
வெள்ளை சிக்கன் வறுவல்(White Chicken Fry) வெள்ளை சிக்கன் வறுவல்(White Chicken Fry)
பேச்சுலர்ஸ் மட்டன் சாப்ஸ்(Bachelor Mutton Saps) பேச்சுலர்ஸ் மட்டன் சாப்ஸ்(Bachelor Mutton Saps)
பள்ளிபாளையம் சிக்கன் (Pallipalayam Chicken) பள்ளிபாளையம் சிக்கன் (Pallipalayam Chicken)
நாட்டுக்கோழி வறுவல்(Country Chicken Roast) நாட்டுக்கோழி வறுவல்(Country Chicken Roast)
தளிகாஸ் சிக்கன் ரோஸ்ட்(Thalikas Chicken Roast) தளிகாஸ் சிக்கன் ரோஸ்ட்(Thalikas Chicken Roast)
தந்தூரி சிக்கன்(Tandoori Chicken) தந்தூரி சிக்கன்(Tandoori Chicken)
சைனீச் சிக்கன் ப்ரைய்(Sainik Chicken Fry) சைனீச் சிக்கன் ப்ரைய்(Sainik Chicken Fry)
PAGE(S):1 2    << PREV   |  NEXT >>