LOGO
 முதல் பக்கம் முதல் பக்கம்   சமையல் சமையல்   அசைவம் அசைவம்

- மீன் (Fish)

விறால் மீன் _மாங்காய்_ குழம்பு விறால் மீன் _மாங்காய்_ குழம்பு photo icon
மீன் க்ராவி மீன் க்ராவி photo icon
வஞ்சிரம் மீன் குழம்பு வஞ்சிரம் மீன் குழம்பு photo icon
மீன் பொரியல் மீன் பொரியல் photo icon
மீன் வறுவல் மீன் வறுவல் photo icon
நெத்திலி /மத்தி மீன் குழம்பு நெத்திலி /மத்தி மீன் குழம்பு photo icon
மீன் வடை (சல்மான்) மீன் வடை (சல்மான்) photo icon
மீன் வறுவல் மீன் வறுவல் photo icon
இறால் வறுவல் இறால் வறுவல் photo icon
பன்னா மீன் பொரியல் பன்னா மீன் பொரியல்
வஞ்சிர மீன் கறிவேப்பிலை வறுவல்(Vanjara fish curry leaves fry) வஞ்சிர மீன் கறிவேப்பிலை வறுவல்(Vanjara fish curry leaves fry)
மலபார் மீன் குழம்பு(Malabar fish Gravy) மலபார் மீன் குழம்பு(Malabar fish Gravy) photo icon
சுறா பூண்டு குழம்பு (Shark Garlic Gravy) சுறா பூண்டு குழம்பு (Shark Garlic Gravy)
நெத்திலி கிரிஸ்பி வறுவல் (Netthili Crispy fry) நெத்திலி கிரிஸ்பி வறுவல் (Netthili Crispy fry)
சுறாப்புட்டு(Shark Cake) சுறாப்புட்டு(Shark Cake)
நெத்திலி மீன் கூட்டு(Netthili fish curry) நெத்திலி மீன் கூட்டு(Netthili fish curry)
செட்டி நாட்டு மீன் குழம்பு(Chetty nadu fish curry) செட்டி நாட்டு மீன் குழம்பு(Chetty nadu fish curry)
கேரளா மீன் கறி  (Kerala Fish Curry) கேரளா மீன் கறி (Kerala Fish Curry) photo icon
சுறா பூண்டு குழம்பு.(Shark garlic curry) சுறா பூண்டு குழம்பு.(Shark garlic curry)
மீன் குருமா (Fish Kurma) மீன் குருமா (Fish Kurma)
மீன் ரோஸ்ட் (Fish Roast) மீன் ரோஸ்ட் (Fish Roast)
மீன் மேத்தி மசாலா(Fish Methi Spices) மீன் மேத்தி மசாலா(Fish Methi Spices)
‌மீ‌ன் மசாலா (Fish Spices) ‌மீ‌ன் மசாலா (Fish Spices)
மீன் கிரேவி (Fish Gravy) மீன் கிரேவி (Fish Gravy)
மீன் கிரீன் மசாலா பிரை (Fish Green Spices Fry) மீன் கிரீன் மசாலா பிரை (Fish Green Spices Fry)
கருவாட்டு கறி - நெய்மீன் கருவாடு (dried fish meat neimeen dried fish) கருவாட்டு கறி - நெய்மீன் கருவாடு (dried fish meat neimeen dried fish)
இறால் மசாலா (shrimp spicy) இறால் மசாலா (shrimp spicy)
இறால் தொ‌க்கு (shrimp thokku) இறால் தொ‌க்கு (shrimp thokku)
இறால் கிரேவி (shrimp gravy) இறால் கிரேவி (shrimp gravy)
வறுத்து அரைத்த மீன் கறி (fry ground fish curry ) வறுத்து அரைத்த மீன் கறி (fry ground fish curry )
மாங்காய் மீன் குழம்பு (Mango  Fish  Curry) மாங்காய் மீன் குழம்பு (Mango Fish Curry)
நெத்திலிக் கருவாடுகுழம்பு (Anchovy  Dried Fish Curry) நெத்திலிக் கருவாடுகுழம்பு (Anchovy Dried Fish Curry)
நெ‌த்‌தி‌லி ‌மீ‌ன் குழ‌ம்பு (Anchovy Fish Curry) நெ‌த்‌தி‌லி ‌மீ‌ன் குழ‌ம்பு (Anchovy Fish Curry)
நாஞ்சில் மீன் குழம்பு (Najil Fish Curry) நாஞ்சில் மீன் குழம்பு (Najil Fish Curry)
தேங்காய்பால் மீன் சால்னா (Coconut Milk Fish Gravy) தேங்காய்பால் மீன் சால்னா (Coconut Milk Fish Gravy)
தாய் ஃபிஷ் கிரேவி (Thai Fish Gravy) தாய் ஃபிஷ் கிரேவி (Thai Fish Gravy)
சேலம் மீன் குழம்பு (Salem Fish Curry) சேலம் மீன் குழம்பு (Salem Fish Curry)
சுறாமீன் குழம்பு (Sura Fish Curry) சுறாமீன் குழம்பு (Sura Fish Curry)
இறால் முருங்கைக்காய் குழம்பு (Shrimp Regal Drumsticks Curry) இறால் முருங்கைக்காய் குழம்பு (Shrimp Regal Drumsticks Curry)
இறால் குழம்பு இறால் குழம்பு
இறால் எண்ணெய் குழம்பு (shrimp oil curry ) இறால் எண்ணெய் குழம்பு (shrimp oil curry )
அயிலக்கறி அயிலக்கறி
பிஸ் ப்ரைட் ரைஸ் (Fish Fried Rice) பிஸ் ப்ரைட் ரைஸ் (Fish Fried Rice)
கருவாட்டு குழம்பு - நெத்திலி மீன் (karuvadu sauce anchovy fish) கருவாட்டு குழம்பு - நெத்திலி மீன் (karuvadu sauce anchovy fish)
வெங்காய மீன் ஃப்ரை(Onion Fish Fry) வெங்காய மீன் ஃப்ரை(Onion Fish Fry)
நெத்திலி கருவாடு சம்பால்(anchovy dried fish sambal) நெத்திலி கருவாடு சம்பால்(anchovy dried fish sambal)
தூனா ரோஸ்ட்(Tuna Roast) தூனா ரோஸ்ட்(Tuna Roast)
சீலாமீன் கான்டினென்டல் ப்ரை(Seelafish Continental Fry) சீலாமீன் கான்டினென்டல் ப்ரை(Seelafish Continental Fry)
சில்லி ஃபிஷ்(Chilli Fish) சில்லி ஃபிஷ்(Chilli Fish)
கூந்தள் ரோஸ்ட்(squid roast) கூந்தள் ரோஸ்ட்(squid roast)
இக்கான் பக்கார்(Ikkan Bakar) இக்கான் பக்கார்(Ikkan Bakar)
மீன் வறுவல் மீன் வறுவல்
மீன் குழம்பு மீன் குழம்பு