LOGO
 முதல் பக்கம் முதல் பக்கம்   சமையல் சமையல்   அசைவம் அசைவம்

- ஆடு (Mutton)

ராயப்பேட்டை மட்டன் பிரியாணி ராயப்பேட்டை மட்டன் பிரியாணி
எலும்பு சூப்(Bone Soup) எலும்பு சூப்(Bone Soup)
கோலா உருண்டைக் குழம்பு(Cola Orb Curry) கோலா உருண்டைக் குழம்பு(Cola Orb Curry)
மட்டன் ஸ்டூ(Mutton Stoo) மட்டன் ஸ்டூ(Mutton Stoo)
மட்டன் டிக்கா மசாலா(Mutton Ticka Masala) மட்டன் டிக்கா மசாலா(Mutton Ticka Masala)
மட்டன் நீலகிரி குருமா(Mutton Nilgiris Kuruma) மட்டன் நீலகிரி குருமா(Mutton Nilgiris Kuruma)
எலும்பு சால்னா எலும்பு சால்னா
மதுரை மட்டன் வறுவல் மதுரை மட்டன் வறுவல்
முந்திரி மட்டன் வறுவல் முந்திரி மட்டன் வறுவல்
மாங்காய் மட்டன் மாங்காய் மட்டன்
மட்டன் வெள்ளை குருமா (mutton white kurma) மட்டன் வெள்ளை குருமா (mutton white kurma)
மட்டன் விண்டாலு(Mutton Vindaalu) மட்டன் விண்டாலு(Mutton Vindaalu)
ஆட்டுக்கால் சால்னா  (Mutton Leg Salna) ஆட்டுக்கால் சால்னா (Mutton Leg Salna)
ஆட்டு ஈரல் கிரேவி (Mutton Liver Gravy) ஆட்டு ஈரல் கிரேவி (Mutton Liver Gravy)
மட்டன் மசாலா  (Mutton Spices) மட்டன் மசாலா (Mutton Spices) photo icon
மட்டன் பச்சை மசாலா (Mutton Green Spices) மட்டன் பச்சை மசாலா (Mutton Green Spices)
ஈஸி மட்டன் சாப்ஸ் (Easy Mutton Saps) ஈஸி மட்டன் சாப்ஸ் (Easy Mutton Saps)
ஆந்திரா நல்லி எலும்பு கறி (Andhra Nalli Bone Meat) ஆந்திரா நல்லி எலும்பு கறி (Andhra Nalli Bone Meat)
மட்டன் சொதி -வறுவல் (Mutton  Soothi salna) மட்டன் சொதி -வறுவல் (Mutton Soothi salna)
மட்டன் சாப்ஸ் குழம்பு (Mutton  Saps  Curry) மட்டன் சாப்ஸ் குழம்பு (Mutton Saps Curry)
சைனீஸ் மட்டன் (Chinese Mutton ) சைனீஸ் மட்டன் (Chinese Mutton )
சேலம் மட்டன் குழம்பு (Salem Mutton Curry) சேலம் மட்டன் குழம்பு (Salem Mutton Curry)
காய்ந்தகறிக் குழம்பு (Dry Meat Curry) காய்ந்தகறிக் குழம்பு (Dry Meat Curry)
கறி குழம்பு (Meat  Curry) கறி குழம்பு (Meat Curry)
எலும்புக் குழம்பு (Bone Curry) எலும்புக் குழம்பு (Bone Curry)
செட்டிநாடு எலும்பு குழம்பு (Chettinad Bone Curry) செட்டிநாடு எலும்பு குழம்பு (Chettinad Bone Curry)
உப்புக் கண்டம் குழம்பு (Uppukandam Curry) உப்புக் கண்டம் குழம்பு (Uppukandam Curry)
ஆட்டுக்குடல் குழம்பு (Goat Intestine Curry) ஆட்டுக்குடல் குழம்பு (Goat Intestine Curry)
ஆட்டுக்கால் பாயா (Goat Leg Paya) ஆட்டுக்கால் பாயா (Goat Leg Paya)
ஆட்டுக்கால் குழம்பு (Goat Leg Curry) ஆட்டுக்கால் குழம்பு (Goat Leg Curry)
ஆட்டு கறி குழம்பு (Mutton Curry) ஆட்டு கறி குழம்பு (Mutton Curry)
மட்டன் பிரியாணி (Mutton Biryani) மட்டன் பிரியாணி (Mutton Biryani)
தலப்பா கட்டு மட்டன் பிரியாணி(Thalapakattu Mutton Biryani) தலப்பா கட்டு மட்டன் பிரியாணி(Thalapakattu Mutton Biryani)
செட்டிநாட்டு மட்டன் பிரியாணி (Chettinad Mutton Biryani) செட்டிநாட்டு மட்டன் பிரியாணி (Chettinad Mutton Biryani)
உப்புக்கண்டம்(bacon) உப்புக்கண்டம்(bacon)
மட்டன் யாழ்பாண வறுவல்(Mutton Yalpana Fry) மட்டன் யாழ்பாண வறுவல்(Mutton Yalpana Fry)
மட்டன் முட்டை சாப்ஸ்(Mutton Egg Chops) மட்டன் முட்டை சாப்ஸ்(Mutton Egg Chops)
மட்டன் மலேசியா வறுவல்(malaysian mutton roast) மட்டன் மலேசியா வறுவல்(malaysian mutton roast)
உப்பு கறி (salt meat) உப்பு கறி (salt meat)
மட்டன் கோப்தா கிரேவி மட்டன் கோப்தா கிரேவி
மட்டன் ஃபிரை மட்டன் ஃபிரை
கொத்துக்கறி கூட்டு கொத்துக்கறி கூட்டு