LOGO
 முதல் பக்கம் முதல் பக்கம்   சமையல் சமையல்   சைவம் சைவம்

- குருமா (Kurma)

பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு குருமா-potato peas kurma - Pattani urulaikizhangu kuruma பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு குருமா-potato peas kurma - Pattani urulaikizhangu kuruma  Video icon
ஹோட்டல் வெஜிடேபிள் குருமா ஹோட்டல் வெஜிடேபிள் குருமா photo icon
காய்கறிக் கூட்டுக் குருமா காய்கறிக் கூட்டுக் குருமா photo icon
முள்ளங்கி இறால் குருமா (Radish Shrimp Kuruma) முள்ளங்கி இறால் குருமா (Radish Shrimp Kuruma)
தக்காளி கிரீம் குருமா(Tomato Cream Kuruma) தக்காளி கிரீம் குருமா(Tomato Cream Kuruma)
வெஜிடபிள் குருமா (Vegetables Kurma) வெஜிடபிள் குருமா (Vegetables Kurma)
மஷ்ரூம் குருமா (Mushroom Kurma) மஷ்ரூம் குருமா (Mushroom Kurma) photo icon
பூண்டு இல்லாத குருமா (Garlic Less Kurma) பூண்டு இல்லாத குருமா (Garlic Less Kurma)
புரோட்டா சால்னா (Parotta Salna) புரோட்டா சால்னா (Parotta Salna)
பனீர் பட்டாணி குருமா (Paneer Peas Kurma) பனீர் பட்டாணி குருமா (Paneer Peas Kurma)
பனீர் உருளை மசாலா (Paneer Potato Spices) பனீர் உருளை மசாலா (Paneer Potato Spices)
பஞ்சாபி சன்னா மசாலா (Punjabi Chana Spices) பஞ்சாபி சன்னா மசாலா (Punjabi Chana Spices)
பச்சை மொச்சை, வாழைக்காய் குருமா (Green Mochai Banana Kurma) பச்சை மொச்சை, வாழைக்காய் குருமா (Green Mochai Banana Kurma)
நீலகிரி மட்டன் குருமா (Nilgiri Mutton Kurma) நீலகிரி மட்டன் குருமா (Nilgiri Mutton Kurma)
நவரத்தின குருமா (Navaraththina Kurma) நவரத்தின குருமா (Navaraththina Kurma)
தால் மக்கானி (dal makhani) தால் மக்கானி (dal makhani)
தயிர் குருமா (Curd Kurma) தயிர் குருமா (Curd Kurma)
தம் ஆலு (Dham Aalu) தம் ஆலு (Dham Aalu)
தக்காளி குருமா (Tomato Kurma) தக்காளி குருமா (Tomato Kurma)
சன்னா ஆலு குருமா (Sanna Aloo Kurma) சன்னா ஆலு குருமா (Sanna Aloo Kurma)
கடாய் மஷ்ரூம் (Kadai Mushroom) கடாய் மஷ்ரூம் (Kadai Mushroom)
கொண்டைக்கடலை குருமா (Chickpea kurma) கொண்டைக்கடலை குருமா (Chickpea kurma)
கேரட் குருமா (Carrot Kurma) கேரட் குருமா (Carrot Kurma)
காளான் குருமா (Mushroom Kurma) காளான் குருமா (Mushroom Kurma)
காலிப்ளவர் கிரேவி (Cauliflower Gravy) காலிப்ளவர் கிரேவி (Cauliflower Gravy)
காலிஃப்ளவர் குருமா (Cauliflower Kurma) காலிஃப்ளவர் குருமா (Cauliflower Kurma)
காய்கறி குருமா (Vegetables Kurma) காய்கறி குருமா (Vegetables Kurma)
காடை குருமா (Quail Kurma) காடை குருமா (Quail Kurma)
கடாய் மஷ்ரூம் குருமா (Kadai Mushroom kurma) கடாய் மஷ்ரூம் குருமா (Kadai Mushroom kurma)
கடலைப்பருப்பு குருமா (Chana Dal Kurma) கடலைப்பருப்பு குருமா (Chana Dal Kurma)
கடப்பா (Katapa) கடப்பா (Katapa)
உருளைக்கிழங்கு சப்ஜி (Potato Sabji) உருளைக்கிழங்கு சப்ஜி (Potato Sabji)
உருளைக்கிழங்கு கொஸ்து  (Potato Kosthu) உருளைக்கிழங்கு கொஸ்து (Potato Kosthu)
உருளை குருமா (Potato Kurma) உருளை குருமா (Potato Kurma)
இட்லி முட்டை குருமா (Idli Egg Kurma) இட்லி முட்டை குருமா (Idli Egg Kurma)  Video icon
ஆலு மட்டர் (Aloo Matar) ஆலு மட்டர் (Aloo Matar)