LOGO
 முதல் பக்கம் முதல் பக்கம்   ஆன்மீகம் ஆன்மீகம்   ஜோதிடம் ஜோதிடம்

- நட்சத்திர பலன்கள்

இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (24 – 06 – 2018 முதல் 30 - 06 – 2018 வரை) இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (24 – 06 – 2018 முதல் 30 - 06 – 2018 வரை) photo icon
இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் - 17 – 06 – 2018 முதல் 23 - 06 – 2018 வரை இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் - 17 – 06 – 2018 முதல் 23 - 06 – 2018 வரை
இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் - 10 – 06 – 2018 முதல் 16 - 06 – 2018 வரை இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் - 10 – 06 – 2018 முதல் 16 - 06 – 2018 வரை photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (03 - 06 - 2018 முதல் 09 - 06 - 2018 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (03 - 06 - 2018 முதல் 09 - 06 - 2018 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (27 – 05 – 2018 முதல் 02 – 06 – 2018 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (27 – 05 – 2018 முதல் 02 – 06 – 2018 வரை)
நட்சத்திர வார பலன்கள் (13 – 05 – 2018 முதல் 19 - 05 – 2018 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (13 – 05 – 2018 முதல் 19 - 05 – 2018 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (06 – 05 – 2018 முதல் 12 - 05 – 2018 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (06 – 05 – 2018 முதல் 12 - 05 – 2018 வரை)
நட்சத்திர வார பலன்கள் (22 – 04 – 2018 முதல் 28 - 04 – 2018 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (22 – 04 – 2018 முதல் 28 - 04 – 2018 வரை) photo icon
இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (15 - 04 – 2018 முதல் 21 – 04 – 2018 வரை) இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (15 - 04 – 2018 முதல் 21 – 04 – 2018 வரை) photo icon
இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (08 – 04 – 2018 முதல் 14 - 04 – 2018 வரை) இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (08 – 04 – 2018 முதல் 14 - 04 – 2018 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (01 – 04 – 2018 முதல் 07 - 04 – 2018 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (01 – 04 – 2018 முதல் 07 - 04 – 2018 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (25 – 03 – 2018 முதல் 31 - 03 – 2018 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (25 – 03 – 2018 முதல் 31 - 03 – 2018 வரை) photo icon
இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (18 – 03 – 2018 முதல் 24 - 03 – 2018 வரை) இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (18 – 03 – 2018 முதல் 24 - 03 – 2018 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (11 – 03 – 2018 முதல் 17 - 03 – 2018 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (11 – 03 – 2018 முதல் 17 - 03 – 2018 வரை) photo icon
இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (04 – 03 – 2018 முதல் 10 - 03 – 2018 வரை) இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (04 – 03 – 2018 முதல் 10 - 03 – 2018 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (25 – 02 – 2018 முதல் 03 - 03 – 2018 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (25 – 02 – 2018 முதல் 03 - 03 – 2018 வரை)
நட்சத்திர வார பலன்கள் (11 – 02 – 2018 முதல் 17 - 02 – 2018 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (11 – 02 – 2018 முதல் 17 - 02 – 2018 வரை) photo icon
இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (04 – 02 – 2018 முதல் 10 - 02 – 2018 வரை) இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (04 – 02 – 2018 முதல் 10 - 02 – 2018 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (14 – 01 – 2018 முதல் 20 - 01 – 2018 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (14 – 01 – 2018 முதல் 20 - 01 – 2018 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (31 - 12 - 2017 முதல் 06 - 01 - 2018 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (31 - 12 - 2017 முதல் 06 - 01 - 2018 வரை)
வார பலன்கள் - ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் வாரியாக (17 – 12 – 2017 முதல் 23 - 12 – 2017 வரை) வார பலன்கள் - ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் வாரியாக (17 – 12 – 2017 முதல் 23 - 12 – 2017 வரை)
நட்சத்திர வார பலன்கள் (10 – 12 – 2017 முதல் 16 -12 – 2017 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (10 – 12 – 2017 முதல் 16 -12 – 2017 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (03 – 12 – 2017 முதல் 09 -12 – 2017 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (03 – 12 – 2017 முதல் 09 -12 – 2017 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (26 – 11 – 2017 முதல் 02 - 12 – 2017 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (26 – 11 – 2017 முதல் 02 - 12 – 2017 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (19 – 11 – 2017 முதல் 25 -11 – 2017 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (19 – 11 – 2017 முதல் 25 -11 – 2017 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (12 – 11 – 2017 முதல் 18 - 11 – 2017 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (12 – 11 – 2017 முதல் 18 - 11 – 2017 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (05 – 11 – 2017 முதல் 11 - 11 – 2017 வரை) - அபிராமி சேகர் நட்சத்திர வார பலன்கள் (05 – 11 – 2017 முதல் 11 - 11 – 2017 வரை) - அபிராமி சேகர் photo icon
இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (29 – 10 – 2017 முதல் 04 - 11 – 2017 வரை) - அபிராமி சேகர். எம்.ஏ. இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (29 – 10 – 2017 முதல் 04 - 11 – 2017 வரை) - அபிராமி சேகர். எம்.ஏ. photo icon
இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (22 – 10 – 2017 முதல் 28 -10 – 2017 வரை) இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (22 – 10 – 2017 முதல் 28 -10 – 2017 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (15 – 10 – 2017 முதல் 21 - 10 – 2017 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (15 – 10 – 2017 முதல் 21 - 10 – 2017 வரை) photo icon
இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (08 – 10 – 2017 முதல் 14 - 10 – 2017 வரை) இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (08 – 10 – 2017 முதல் 14 - 10 – 2017 வரை) photo icon
இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (01 – 10 – 2017 முதல் 07 - 10 – 2017 வரை) இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (01 – 10 – 2017 முதல் 07 - 10 – 2017 வரை) photo icon
இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (24 – 09 – 2017 முதல் 30 - 09 – 2017 வரை) இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (24 – 09 – 2017 முதல் 30 - 09 – 2017 வரை) photo icon
இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (17 – 09 – 2017 முதல் 23 - 09 – 2017 வரை) இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (17 – 09 – 2017 முதல் 23 - 09 – 2017 வரை) photo icon
இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (10 – 09 – 2017 முதல் 16 - 09 – 2017 வரை) இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (10 – 09 – 2017 முதல் 16 - 09 – 2017 வரை) photo icon
இந்தவார நட்சத்திர வார பலன்கள் (20 - 08 - 2017 முதல் 26 - 08 - 2017 வரை) இந்தவார நட்சத்திர வார பலன்கள் (20 - 08 - 2017 முதல் 26 - 08 - 2017 வரை) photo icon
இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (13 – 08 – 2017 முதல் 19 - 08 – 2017 வரை) இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (13 – 08 – 2017 முதல் 19 - 08 – 2017 வரை) photo icon
இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (06–08–2017 முதல் 12-08–2017 வரை) இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (06–08–2017 முதல் 12-08–2017 வரை) photo icon
இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (30 – 07 – 2017 முதல் 05 – 08 – 2017 வரை) இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (30 – 07 – 2017 முதல் 05 – 08 – 2017 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (23 – 07 – 2017 முதல் 29 - 07 – 2017 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (23 – 07 – 2017 முதல் 29 - 07 – 2017 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (16 – 07 – 2017 முதல் 22 - 07 – 2017 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (16 – 07 – 2017 முதல் 22 - 07 – 2017 வரை) photo icon
இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (09 – 07 – 2017 முதல் 15 - 07 – 2017 வரை) இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (09 – 07 – 2017 முதல் 15 - 07 – 2017 வரை) photo icon
இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (25 – 06 – 2017 முதல் 01 - 07 – 2017 வரை) இந்த வார நட்சத்திர பலன்கள் (25 – 06 – 2017 முதல் 01 - 07 – 2017 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (18 – 06 – 2017 முதல் 24 - 06 – 2017 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (18 – 06 – 2017 முதல் 24 - 06 – 2017 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (04 – 06 – 2017 முதல் 10 - 06 – 2017 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (04 – 06 – 2017 முதல் 10 - 06 – 2017 வரை) photo icon
நட்சத்தி வார பலன்கள் (28 – 05 – 2017 முதல் 03 - 06 – 2017 வரை) நட்சத்தி வார பலன்கள் (28 – 05 – 2017 முதல் 03 - 06 – 2017 வரை) photo icon
நட்சத்தி வார பலன்கள் (21 – 05 – 2017 முதல் 27 - 05 – 2017 வரை) நட்சத்தி வார பலன்கள் (21 – 05 – 2017 முதல் 27 - 05 – 2017 வரை) photo icon
நட்சத்தி வார பலன்கள் (14 – 05 – 2017 முதல் 20 - 05 – 2017 வரை) நட்சத்தி வார பலன்கள் (14 – 05 – 2017 முதல் 20 - 05 – 2017 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (07 - 05 - 2017 முதல் 13 - 05 - 2017 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (07 - 05 - 2017 முதல் 13 - 05 - 2017 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (30 – 04 – 2017 முதல் 06 - 05 – 2017 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (30 – 04 – 2017 முதல் 06 - 05 – 2017 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (23 – 04 – 2017 முதல் 29 - 04 – 2017 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (23 – 04 – 2017 முதல் 29 - 04 – 2017 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (09 – 04 – 2017 முதல் 15 -04 – 2017 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (09 – 04 – 2017 முதல் 15 -04 – 2017 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (02 – 04 – 2017 முதல் 08 - 04 – 2017 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (02 – 04 – 2017 முதல் 08 - 04 – 2017 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (26 – 03 – 2017 முதல் 01 - 04 – 2017 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (26 – 03 – 2017 முதல் 01 - 04 – 2017 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (12 – 03 – 2017 முதல் 18 -03 – 2017 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (12 – 03 – 2017 முதல் 18 -03 – 2017 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (05 – 03 – 2017 முதல் 11 – 03 – 2017 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (05 – 03 – 2017 முதல் 11 – 03 – 2017 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் 26 – 02 – 2017 முதல் 04 - 03 – 2017 வரை நட்சத்திர வார பலன்கள் 26 – 02 – 2017 முதல் 04 - 03 – 2017 வரை photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (19 – 02 – 2017 முதல் 25 - 02 – 2017 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (19 – 02 – 2017 முதல் 25 - 02 – 2017 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (12 –02 – 2017 முதல் 18 - 02 – 2017 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (12 –02 – 2017 முதல் 18 - 02 – 2017 வரை)
நட்சத்திர வார பலன்கள் (05 – 02 – 2017 முதல் 11 - 02 – 2017 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (05 – 02 – 2017 முதல் 11 - 02 – 2017 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள். 29 – 01 – 2017 முதல் 04 - 02 – 2017 வரை நட்சத்திர வார பலன்கள். 29 – 01 – 2017 முதல் 04 - 02 – 2017 வரை photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (22 – 01 – 2017 முதல் 28 - 01 – 2017 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (22 – 01 – 2017 முதல் 28 - 01 – 2017 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (15 – 01 – 2017 முதல் 21 - 01 – 2017 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (15 – 01 – 2017 முதல் 21 - 01 – 2017 வரை) photo icon
நட்சத்தி வார பலன்கள் (08 - 01 - 2017 முதல் 14 - 01 - 2017 வரை) நட்சத்தி வார பலன்கள் (08 - 01 - 2017 முதல் 14 - 01 - 2017 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (01 – 01 – 2017 முதல் 07 - 01 – 2017 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (01 – 01 – 2017 முதல் 07 - 01 – 2017 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (25 – 12 – 2016 முதல் 31 - 12 – 2016 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (25 – 12 – 2016 முதல் 31 - 12 – 2016 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (18 – 12 – 2016 முதல் 24 - 12 – 2016 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (18 – 12 – 2016 முதல் 24 - 12 – 2016 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (11 – 12 – 2016 முதல் 17 -12 – 2016 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (11 – 12 – 2016 முதல் 17 -12 – 2016 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (04 – 12 – 2016 முதல் 10 - 12 – 2016 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (04 – 12 – 2016 முதல் 10 - 12 – 2016 வரை) photo icon
நட்சத்திர வார பலன்கள் (27- 11 – 2016 முதல் 03 – 12 – 2016 வரை) நட்சத்திர வார பலன்கள் (27- 11 – 2016 முதல் 03 – 12 – 2016 வரை) photo icon
PAGE(S):1 2    << PREV   |  NEXT >>