கோவிட்-19 சூழலில் நிகழ்த்து கலைக் கலைஞர்களின் வாழ்வாதார மீட்பு மற்றும் கலைவிழா, நிகழ்வு-7

  • Venue
    • Online Event
    • Tamil nadu
    • India
  • Organizer

    ValaiTamil.TV

Events Schedule
DATE TIMINGS
12 Sep 2020 6 AM (IST)

கோவிட்-19 சூழலில் நிகழ்த்து கலைக் கலைஞர்களின் வாழ்வாதார மீட்பு மற்றும் கலைவிழா, நிகழ்வு-7.

Donation drive for Tamil Traditional Folk Performing Artists in Tamil Nadu.

Chief Guests:

😊 Hon. T L Maharajan, Musician, Play Back Singer 

😊 Dr. Murasu Nedumaran, Literary Writer, Malaysia

😊 Mr. Lakshmi Priyan, Movie Director, India 

Special Guest:

😊 Ms Vennila, Vidiyal KalaiKuzhu

Watch live at https://www.ValaiTamil.TV


கோவிட்-19 சூழலில் நிகழ்த்து கலைக் கலைஞர்களின் வாழ்வாதார மீட்பு மற்றும் கலைவிழா, நிகழ்வு-7
Share to Social World