தற்சார்பு கிராமப் பஞ்சாயத்து பேசுவோம் - நிகழ்வு 3

 • Venue
  • Online Event
  • Chennai
  • Tamil nadu
  • India
 • Organizer

  valaitamil.com

  • http://www.valaitamil.tv
Events Schedule
DATE TIMINGS
01 Sep 2020 8 PM (IST)

"தற்சார்பு கிராமப் பஞ்சாயத்து பேசுவோம்", தொடர் நிகழ்ச்சி - 3

சிறப்பு விருந்தினர்:
பேராசிரியர் முனைவர். க.பழனித்துரை


நெறியாள்கை:
பசுமை மா.தில்லை சிவக்குமார் 

Live at http://www.ValaiTamil.TV


தற்சார்பு கிராமப் பஞ்சாயத்து பேசுவோம் - நிகழ்வு 3
Share to Social World